BOUWKUNDIG ADVIES EN TOEZICHT
LinkedIn

Directievoering


 
Directievoeren is verantwoording nemen voor het bouwproces. Een opdrachtgever wijst een directievoerder aan, meestal als gedelegeerd opdrachtgever volgens de UAV, en daarmee legt hij de uitvoeringstechnische en financiële verantwoording voor uitvoering van de bouw uit handen. De opdracht aan de directievoerder is te zorgen dat de bouw conform bestek en tekeningen en binnen budget en planning wordt voltooid. Om dit goed te kunnen doen is een nauwe samenwerking met de opzichter van groot belang. Dat zijn de ogen en oren op de bouw. Hier geldt dat de kwaliteit van de opzichter van groot belang is voor resultaat dat een directievoerder kan behalen. Aan de uitvoeringszijde is het contact met de projectleider van de aannemer van groot belang. Dit behoort een vertrouwensrelatie te zijn, waar binnen het respect voor de wederzijde kennis en kunde voorop moet staan. Dat betekend ook dat er ruimte is voor een inhoudelijke discussie en verschil van mening over de uitvoering van het werk en de financiële concequenties hiervan. De kunst van goed directievoeren bestaat precies daarin om ook hier, in goed onderling overleg, uit te komen.
Is aan de uitvoeringszijde de bouwvergadering per definitie de plek voor het vastleggen van afspraken tussen partijen, zo is aan de opdrachtgeverszijde het directieoverleg het moment voor het tussentijds afleggen van verantwoordelijkheid over de voortgang en financiële stand van zaken. Op deze wijze wordt de opdrachtgever nauw betrokken bij de uitvoering en kan daar waar nodig overleg worden gepleegd over ontstane wijzigingen.
De bouw eindigt meestal, na oplevering, bij het overleggen van de eindafrekening met de aannemer. Buro Kemper geeft de opdrachtgever daarna de mogelijkheid de bouw met de betrokkenen aan opdrachtgeverzijde te evalueren. Vooral voor opdrachtgevers die veel bouwen is dit een leermoment. Na ieder bouwproces is namelijk goed bepalen wat je als opdrachtgever wel en niet goed gedaan hebt, en hoe dit in een volgende bouw te voorkomen. Dit inzicht, en het concequent voorkomen van in het verleden gemaakt fouten, leidt tot die kwaliteitsverhoging die Buro Kemper graag ook in uw volgende bouwproces wil realiseren.
 
Benieuwd naar wat wij u te bieden hebben? Mail ons of bel op 06 55 780679.