BOUWKUNDIG ADVIES EN TOEZICHT
LinkedIn

Mediation


 
 
Soms gaat het ook mis in een bouwproces. Er ontstaat een conflict tussen opdrachtgever en de uitvoerde partij en de enige uitweg lijkt een gang naar de rechter. Dat is niet altijd de enige oplossing. Buro Kemper biedt een traject van onafhankelijke arbitrage en mediation aan. Dit traject sluit een weg naar de rechter niet uit of af, het is meer een ultieme poging om de kosten van een gang naar de rechter, die vaak ook een mediation adviseert, te voorkomen. Het aanhoren van de argumenten en deze te beoordelen op juistheid aan de hand van de gemaakte afspraken en dit samen te vatten geeft vaak een verhelderend beeld over het ontstaan van het conflict en de verantwoordelijkheid van partijen. Deze samenvatting kan dan als basis dienen voor een mediationtraject, waarin naar een oplossing gewerkt kan worden. Buro Kemper is met parate kennis over de regelgeving in de bouw en een rijke ervaring in het zoeken naar oplossing voor bouw-specifieke problemen bijzonder goed geoutilleerd om een mediationtraject te begeleiden.
Heeft u ook een probleem met uw aannemer? Mail ons of bel op 06 55 780679 en aan de hand van het door u beschreven probleem kunnen wij u een voorstel tot mediation toekomen.