BOUWKUNDIG ADVIES EN TOEZICHT
LinkedIn

 

Voor de particuliere markt biedt Buro Kemper ondersteunende diensten gericht op het begeleiden van bouw en verbouw in de meest brede zin van het woord. Het kan hier gaan over renovatie, nieuwbouw, aanbouw of opwaardering van de isolatiewaarde. Bouwen is voor particulieren nog vaak een sprong in het diepe, en te vaak gefocused op de prijs. Vanzelfsprekend moet ook hier binnen een budget worden gebouwd, maar bouwen moet ook het nakomen van afspraken zijn. Niets zo frustrerend als een bouw waar na afloop de klant met iets zit waar hij of zij niet om heeft gevraagd. Omdat het vaak om kleinere verbouwingen gaat, schort het meestal aan het maken van goede afspraken. En hoe moet je nu iemand aan afspraken houden als deze slecht of niet gemaakt zijn. Buro Kemper heeft een langjarige ervaring in bouwen en weet waar de valkuilen zitten en wil u graag behoeden hier in te vallen. In het menu hiernaast staan de diensten van Buro Kemper beschreven. Wij hopen dat u daar vindt waar u naar op zoek bent!