BOUWKUNDIG ADVIES EN TOEZICHT
LinkedIn

Bouwbegeleiding

Een droom van veel mensen is het bouwen van een eigen huis. Het realiseren van vaak lang gekoesterde plannen zou een feest moeten zijn. Ervaring leert echter dat de meeste mensen achteraf verklaren het een bijzonder zware en stressvolle periode te hebben gevonden. Dat is niet verwondelijk. Het bouwen van een huis doe je, tenzij het je beroep is, maar één, heel zelden twee of meer, keer in je leven. Je komt voor totaal nieuwe uitdagingen te staan. Vaak gaat u dit avontuur aan met een architect die bereid is ook de bouw van het huis te begeleiden. Het is op zich erg verstandig om zich te laten begeleiden in het proces, maar de vraag is of de architect daar de aangewezen persoon voor is. Er zijn ook argumenten te bedenken waarom een onafhankelijke derde in het bouwproces hier van nut zou kunnen zijn. Professionele bouwers doen niet anders, en dat is niet zonder reden. Een van de belangrijkste argumenten is dat een architect een ontwerper is, en geen bouwer. Bouwen vergt up-to-date praktijkkennis van materialen en hun verwerking. Dit niveau van kennis is alleen te behalen door een continue verwerving van nieuwe, zowel goede als slecht, ervaringen met materialen en toepassingen. Wellicht voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar is de bouw een zeer innovatieve sector met vooral de laatste jaren snel opeen volgende ontwikkelingen met name op het gebied van duurzaamheid. Een architect behoort natuurlijk goed thuis te zijn in de nieuwe ontwikkelingen, thuis zijn in de verwerking daarvan is een ander verhaal. En laat het nu precies die juiste verwerking zijn die in vele onderdelen de uiteindelijk te realiseren kwaliteit, zowel in esthetische zin als in de kwaliteit in termen van onderhoudsgevoeligheid, bepaald. Net zoals de architect geen bouwer is, is de aannemer geen ontwerper. Die zal, in een voorkomend probleem, eerder de weg van de praktisch meest voor de hand liggende oplossing zoeken dan naar de esthetisch meest gewenste. Op die scheidslijn kan een goede bouwbegeleider u behoeden voor valkuilen.

Daarnaast kent ook de financiële kant van het bouwen vele valkuilen. De meest beruchte is het meerwerk. Gedurende de bouw blijkt hetgeen de architect heeft getekend toch niet helemaal gemaakt te kunnen worden, of heeft u zelf als gevolg van voortschreidend inzicht, aanvullende wensen. Veel aannemers zien daar de mogelijkheid dit werk tegen een verhoogd tarief aan te bieden. De bouw verkeert immers in een verregaand stadium, en het werk dient zo spoedig mogelijk uitgevoerd te worden. Een alternatieve prijs aanvragen heeft geen zin want u heeft een overeenkomst met de aannemer. Als dit soort situaties niet vooraf vastgelegd worden, kunnen die in de uitvoering tot een behoorlijke overschreiding van het budget leiden. Een goede bouwbegeleider voorziet deze valkuilen en probeert deze zo veel mogelijk te voorkomen. Mochten ze toch opduiken weet Buro Kemper deze door een uitgebreide kennis van de bouwprijzen tot een redelijk niveau terug te brengen.

 

Heeft u ook begeleiding nodig in uw bouwproces. Graag helpen wij u daarbij en maken u een passende aanbieding. Mail ons of bel op 06 55 780679.